Chuyển tới nội dung

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

02.02.2023

1.Vị trí và chức năng

Trung tâm Dịch vụ trường học là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng sắp xếp, tổ chức, quản lý và thực hiện các loại hình dịch vụ trong Trường nhằm phục vụ tốt nhu cầu của viên chức, người lao động và sinh viên (sinh viên đại học - cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) trong Nhà trường; Quản lý và điều hành công tác bảo vệ trong Nhà trường.

Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dâu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật, không có tư cách pháp nhân độc lập.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm trình Hiệu trưởng về công tác quản lý Ký túc xá sinh viên, tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ, lắp đặt các thiết bị điện nước, các trang thiết bị, phục vụ sinh viên trong khu ký túc, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và an ninh theo đúng quy định của Trường, ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và quy định hiện hành.

- Thực hiện trông xe, hợp đồng trông giữ xe máy, xe đạp cho sinh viên và khách ra, vào trong thời gian học tập, làm việc tại trường.

- Chủ động, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn chuyên môn, các Trung tâm tổ chức các hoạt động dịch vụ trong và ngoài Trường như: ăn, uống, vui chơi, giải trí, tham quan du lịch, thể dục thể thao, cung cấp đồ dùng sinh hoạt thiết yếu... nhằm phục vụ đời sống viên chức, người lao động và sinh viên trong trường và các khu ký túc xá sinh viên.

- Chủ trì tổ chức thực hiện toàn bộ công tác an toàn, vệ sinh, môi trường trong khu vực ký túc xá.

- Thực hiện các hợp đồng tư vấn, liên doanh, liên kết, kinh doanh; khai thác và sử dụng có hiệu quả mặt bằng sẵn có, hoặc thuê các mặt bằng để thực hiện các dịch vụ như: cung cấp vật tư văn phòng phẩm, dịch vụ phô tô in ấn và các dịch vụ khác nhằm phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên khi được Hiệu trường phê duyệt.

- Cung cấp dịch vụ in, thiết kế và lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu, poster, banner... phục vụ công tác quảng cáo trong và ngoài trường.

- Được phép ký kết các họp đồng, văn bản, quyết định liên quan đến chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Được ký hợp đồng với người lao động để triển khai các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và điều lệ hoạt động được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ký kết các hợp đồng giữa trường, trung tâm với các doanh nghiệp, công ty, đơn vị về cung cấp dịch vụ thương mại và du lịch; chuyển giao công nghệ các phần mềm, thiết bị về chuyên ngành khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

- Quản lý và điều hành công tác bảo vệ trong các cơ sở của Trường.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trường phân công.