Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Dịch vụ trường học có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, viên chức và người lao động trong Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ trường học chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các phòng chức năng:

- Phòng Hành chính kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Dịch vụ;

- Ban Quản lý ký túc xá.

 

ThS. Đinh Hữu Thịnh

Chức vụGiám đốc
Học vịThạc sỹ
Email 
Điện thoại0912236448
 

ThS. Hoàng Đình Việt

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Email 
Điện thoại0986206122
 

ThS. Đinh Hữu Hùng

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Email 
Điện thoại0977365456
 

Nguyễn Thị Như Hoa

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Email 
 

ThS. Trần Thị Nga

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Email 
  
 

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụNhân viên
Học vị 
Email